Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?


MED BAKGRUNN I DEN PÅGÅENDE PANDEMIEN, GJENNOMFØRER OSLO KRISESENTER DISSE TILTAKENE FOR Å BEGRENSE UTBRUDD OG SMITTE:

Følgende tilbud blir avlyst:

  • praktisk time
  • nettverk
  • kurs
  • individuelle dagsamtaler ved Oslo Krisesenter

Botilbud til voldsutsatte i akutt fare for liv og helse, samt råd og veiledning på telefon vil fortsatt tilbys. 

Det tilbys også dagsamtaler pr. telefon, samt advokatvakt. Ta kontakt med sentralbordet og du vil få telefonnr. til gjeldende advokat. 


Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger. Mange spør

Er jeg utsatt for vold/mishandling?

Hva gjør jeg når jeg skal bryte forholdet?

Hvilke rettigheter har jeg, f.eks. ved samlivsbrudd?

Trenger jeg advokat?

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger, bearbeiding.

Du kan være anonym.

Har du behov for tolk ordner vi dette.

Alle på krisesenteret har taushetsplikt.

Alle våre tjenester er gratis.

Dagsenteret:

Brosjyre med hjelp til deg som har behov for råd og veiledning, men som ikke trenger å bo på krisesenteret.

Juridiske Rettigheter:

Brosjyre med hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop