Er du blitt utsatt for vold og trenger noen å snakke med?

På tross av periodevis nedstengning av samfunnet og strenge restriksjoner i kampen mot Covid 19, så er Oslo Krisesenter og Kompetansesenter for vold i nære relasjoner, ÅPENT HELE DØGNET!

Ta kontakt med sentralbord på tlf 22 48 03 80.

Har du vært eller er du utsatt for vold/mishandling fra en partner, familie eller andre? Har du problemer med å avgjøre for deg selv hva det er som skjer? Ta kontakt med oss så kan vi sammen prøve å finne løsninger. 

Er jeg utsatt for vold/mishandling?

Hva gjør jeg når jeg skal bryte forholdet?

Hvilke rettigheter har jeg, f.eks. ved samlivsbrudd?

Trenger jeg advokat?

Innholdet i samtalene kan være råd/veiledning, informasjon, kartlegging av situasjonen, bistå i å finne løsninger, bearbeiding.

Du kan være anonym.

Har du behov for tolk ordner vi dette.

Alle på krisesenteret har taushetsplikt.

Alle våre tjenester er gratis.

Dagsenteret:

Brosjyre med hjelp til deg som har behov for råd og veiledning, men som ikke trenger å bo på krisesenteret.

Juridiske Rettigheter:

Brosjyre med hjelp til deg som er blitt utsatt for kriminelle handlinger i Norge.

Design © Kristin Fure - Webpublisering fra Noop